Aktualności

Subskrybuj

Oświadczenie
captcha 

Łódzka Policja wraz z Zarządem Dróg i Transportu sprawdziła poziom zabezpieczeń oraz stan oznakowania w okolicach łódzkich szkół. Poprosiliśmy o rekomendacje będące efektem tej kontroli.

Kontroli dokonano 6 i 7 lipca 2014 lub 6 i 7 sierpnia 2015 roku (w protokole znajdują się obie daty) i skontrolowano 46 placówek (a nie jak podaje informacja na stronach policji: 118 - zobacz screen strony z zaznaczonym tekstem).

Główne rekomendacje urzędników i policjantów dotyczyły odmalowania przejść dla pieszych oraz prawidłowego zamocowania znaków. Tabela z kontroli zawiera także informacje o „barierach i innych urządzeniach brd” (brd = bezpieczeństwa ruchu drogowego). W tej części raportu możemy przeczytać, że należy obciąć gałęzie zasłaniające znaki, pomalować siatki (chodzi o te siatki będące na „wyjściu” ze szkół, aby dzieci nie wybiegły w linii prostej na jezdnię) lub też wyprostować te pogięte.

Ani jedna rekomendacja nie dotyczy nowych elementów zwiększających bezpieczeństwo przy szkołach.

Zobacz pełen raport z rekomendacjami pracowników Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi oraz Policji (pobierz plik PDF)

Komentarz:

W Łodzi mamy 83 szkoły podstawowe; 35 gimnazjów i ponad 40 placówek ponadgimnazjalnych, 2 zespoły szkolno-przedszkolne, szkoły integracyjne bursy i inne miejsca do których codziennie docierają dzieci (dane za oficjalną informacją na stronach Urzędu Miasta). Objęcie kontrolą poniżej 40% obiektów (zakładając, że kontrola odbywa się tylko w szkołach gdzie przebywają dzieci do 15 roku życia) to bagatelizowanie kwestii bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu. Dodatkowo jeśli rekomendacje dotyczą głównie przekręcenia znaków i odmalowania przejść dla pieszych... to poważnie należy się zastanowić kto ma realizować Miejski Program Bezpieczeństwa Ruchu, zakładający tworzenie infrastruktury zwiększającej bezpieczeństwo uczestników ruchu. Zwiększającej bezpieczeństwo dzieci i komfort rodziców odprowadzających te dzieci do szkół. Okolica szkoły to nie miejsce na komfortową jazdę 50 km/h.

{km}