Aktualności

Subskrybuj

Oświadczenie
captcha 

 

Kontrowersyjne, inspirujące i emocjonujące - takie było według uczestników ogólnopolskie seminarium “Biblioskan. Monitoring i ewaluacja w bibliotekach publicznych” (Łódź, 15 marca 2016), będące wydarzeniem podsumowującym trwający niemal dwa lata projekt “Biblioskan. Kontrola obywatelska w bibliotekach publicznych”. I takie być musiało, bo w Łodzi podjęto badania pionierskie, kompleksowe i związane z bardzo aktualnymi kwestiami zmian w polskich bibliotekach. Wygłaszane przez realizatorki projektu, Paulinę Milewską i Aleksandrę Marciniak, odważne opinie na temat zmian, które powinny zajść w bibliotekach w zakresie zarządzania finansami, czy jakości obsługi klienta wywołały poruszenie na sali obrad. Publiczność nie mogła doczekać się części dyskusyjnej - chciała komentować sprawy na gorąco. A było z kim podjąć polemikę, bo seminarium przyciągnęło środowisko bibliotekarzy i samorządowców z całej Polski (dokładnie z 11 województw). Na sali zgromadziło się ponad 120 osób, z których prawie 50 to kadra zarządzająca.

Wykład inauguracyjny na temat badania jakości funkcjonowania bibliotek wygłosiła prof. Ewa Głowacka. Odniosła się w nim do przykładowych pomiarów polskich i zagranicznych, dołączając wątek największego do tej pory w Polsce badania jakości obsługi czytelnika metodą tajemniczego klienta, które zostało przeprowadzone w ramach projektu Biblioskan. Jako recenzentka projektowej publikacji, prof. Ewa Głowacka posiada pełen ogląd badań, przeprowadzonych przez Fundację Fenomen.

Rezultaty analizy dokumentów zaprezentowała Magdalena Kokosińska, która sprawdziła zapisy umieszczone w regulaminach łódzkich bibliotek. Następnie o zawartości Biuletynów Informacji Publicznej  opowiedział Jarosław Góralczyk, powołując się na akty prawne oraz wskazując, z których regulacji biblioteki wywiązują się poprawnie, a które elementy należy poprawić.

Niezwykle cenne spostrzeżenia w swym wystąpieniu zawarł Paweł Braun, dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, który pokusił się o przeanalizowanie wysokości dotacji, przyznawanych przez organizatorów polskim bibliotekom wojewódzkim. Z niejakim zażenowaniem stwierdził, że niestety trudno dopatrzeć się jakichkolwiek przesłanek, zgodnie z którymi na działalność przeznaczana jest dana kwota. Zdaniem dyrektora Brauna wysokość dotacji podmiotowej w danym roku zależy wyłacznie od jej wysokości w roku ubiegłym. W ramach podsumowania aspektu finansowania bibliotek usłyszeliśmy znamienne zdanie “Życzę Łodzi, by zaczęła się liczyć!”. Nawiązując do kontrowersyjnej kwestii łączenia małych filii bibliotecznych w większe, czyli de facto redukowania liczby bibliotek, dyrektor WiMBP w Gdańsku otwarcie przyznał, że zarówno on, jak i dyrektor Andrzej Ociepa (MBP we Wrocławiu) są przez niektórych uważani za “rzeźników bibliotek”. Najłatwiejszym bowiem rozwiązaniem jest krytyka odważnych zmian - sztuką jest jednak zaproponowanie czegoś w zamian.

O tym, że mimo wszystko warto podejmować się nawet kontrowersyjnych wyzwań przekonywał przywołany chwilę wcześniej dyrektor Andrzej Ociepa, który procesem reorganizowania sieci miejskich bibliotek zajmuje się we Wrocławiu od 2000 r. Zdecentralizowaną, zaniedbaną i zbytnio rozbudowaną sieć zmienił w świetnie prosperującą i wciąż pozyskującą nowych czytelników. Przywołując twarde dane, pokazywał, że mądrze przeprowadzona reorganizacja bibliotek służy mieszkańcom, a zmniejszanie liczby filii bibliotecznych przy jednoczesnym dbaniu o ich dobrą lokalizację i wyposażenie, przynosi zysk społeczności lokalnej i wpływa na wzrost czytelnictwa.

Ostatnie wystąpienie przygotowali dr Grzegorz Czapnik i dr Zbigniew Gruszka z łódzkiej katedry bibliotekoznawstwa, którzy zainspirowani raportami projektu Biblioskan, postanowili poszukać wytycznych, które umożliwiłyby skonstruowanie optymalnej sieci miejskich bibliotek publicznych w Łodzi. Podczas wystąpienia padła jasna deklaracja, że KBIN chętnie włączy się w proces zmian, przed którymi stoją lokalne książnice. Upewniło to przedstawicieli Fundacji Fenomen w przekonaniu, że projekt Biblioskan był impulsem niezbędnym do wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu łódzkich książnic. Odważnie formułowane osądy i wnioski z kontroli obywatelskiej przyniosły zamierzony efekt - wreszcie zaczęto mówić o bibliotekach oraz myśleć o współpracy różnych środowisk i konkretnych działaniach, które powinny przyczynić się do polepszenia sytuacji łódzkiego czytelnika.

W toku dyskusji głos zabrał zastępca dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi, Pan Dobrosław Bilski, który potwierdził, że trwają prace nad zmianami w obszarze bibliotekarstwa miejskiego. Plany UMŁ w tym zakresie szczęśliwie zbiegły się w czasie z projektem Biblioskan, co stało się dodatkowym impulsem do zintensyfikowania prac.

Dziękujemy Pani prof. Marioli Antczak, kierownikowi Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego za współpracę przy organizacji konferencji, w szczególności za poprowadzenie emocjonującego panelu dyskusyjnego.

 

Fotorelacja z Seminarium

Prezentacje:

Czapnik

 

Projekt Biblioskan zrealizowano w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG.