Aktualności

Subskrybuj

Oświadczenie
captcha 

Fundacja Normalne Miasto Fenomen i partner z Ukrainy – Lwowskie Stowarzyszenie Rowerowe od lipca 2016 realizowała projekt „Zrozumieć obie strony - wsparcie trzeciego sektora i władz samorządowych we Lwowie w zakresie wzajemnej współpracy i zwiększania aktywności społecznej mieszkańców". Był on realizowany we Lwowie i w Łodzi. Celem projektu było wsparcie trzeciego sektora i władz samorządowych we Lwowie w zakresie wzajemnej współpracy i zwiększania aktywności społecznej mieszkańców oraz zwiększenie poziomu świadomości młodzieży szkolnej i mieszkańców miasta na temat korzyści, jakie płyną z transportu rowerowego. W ramach projektu chcemy podzielić się swoim doświadczeniem z ukraińskim Partnerem w sferze współpracy NGO i władz samorządowych dotyczącej polityki rowerowej i transportu zrównoważonego. W projekt zaangażowani byli również radni Rady Miejskiej w Łodzi i Miejskiej Rady Lwowa.

Finałem projektu był piknik rowerowy –28.04.2017-29.04.2017, który organizowany był we Lwowie przez Lwowskie Stowarzyszenie Rowerzystów – naszych partnerów. Impreza rowerowa zaczęła się przejazdem Masy Krytycznej na trasie ok. 16 km. W Masie brało udział ok. 80 uczestników – mieszkańców i rowerzystów Lwowa. Pogoda nieco pokrzyżowała plany pikniku rowerowego i z Sadu przeniosła się do holu kina a potem do sali kinowej. Na pikniku zjawili się: koordynator projektu po stronie Wnioskodawcy, radni Lwowskiej Rady Miejskiej, dyrekcja, nauczyciele i uczniowie z rodzicami ze szkół, które brały czynny udział w projekcie, lwowskie organizacje pozarządowe, lwowskie media (radio i telewizja), mieszkańcy Lwowa. Podczas pikniku zorganizowano też pokaz filmu “Auto mat” produkcji czeskiej.

Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA- Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.