transparent logo bodymind

Nasze motto brzmi: "Wspieramy ludzi z pasją, aby mogli zmieniać swoje otoczenie". W ramach Erasmus Polska pobudzamy do działania osoby 55+. Wspólnie z 3 partnerami: Lilla House (Polska), Monguz (Węgry) oraz TEI-C (Grecja) rozpoczynamy realizację projektu pt. "Boy&Mind Academy". Po jego zakończniu (czyli w sierpniu 2019 roku) dostarczymy osobom pracującym z dorosłymi nowe narzędzia:
- podręcznik dla trenerów;
- aplikację dla uczestników Akademii;
- filmy instruktażowe.
Powstające materiały dydaktyczne będziemy testować z łódzkimi seniorami w ramach stacjonarnej akademii.

 

EU flag Erasmus vect POSProjekt współfinansowany ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne (KA2), nr 2017-1-PL01-KA204-038565.