Aktualności projektowe

W ramach projektu Biblioskan realizowano cały szereg analiz, przeprowadzano badania i audyty, powstawały poszczególne raporty. Wszystkie informacje i rezultaty naszych działań zawarliśmy w jednej obszernej publikacji "Biblioskan. Monitoring i ewaluacja w bibliotekach publicznych" pod redakcją Aleksandry Marciniak, Pauliny Milewskiej i Iwony Sójkowskiej. Egzemplarze drukowane książki otrzymają uczestnicy seminarium pod tym samym tytułem, które odbędzie się w Łodzi oraz wybrane biblioteki i instytucje w Polsce. Wyniki naszych prac publikujemy również w wersji elektronicznej, tak by każdy chętny mógł przyjrzeć się temu, co udało nam się wypracować w Łodzi przez ostatnie prawie 2 lata trwania projektu. 

BSokladka

Przejrzyj książkę (issuu)

Przeczytaj kolejne rozdziały:

Publikacja jest obszernym, dobrze skonstruowanym i opracowanym raportem wyników bardzo kompleksowych i nowatorskich badań. Badania te przeprowadzono wykorzystując celnie dobraną i w Polsce często mało znaną metodologię. W pełni opisano ich przebieg, rezultaty, wnioski i rekomendacje ewentualnych zmian. W omawianej książce przedstawiono wieloaspektowy obraz funkcjonowania łódzkich bibliotek publicznych, analizując najważniejsze kwestie w tym zakresie – ich działania w środowisku społecznym i ekonomicznym, przywiązując największą wagę do jakości obsługi użytkowników bibliotek. Bardzo dobrym pomysłem było ukazanie rozwiązań stosowanych w Łodzi na tle innych miast. Wyłoniono dobre i złe praktyki w funkcjonowaniu bibliotek publicznych, wskazano obszary wymagające naprawy czy dofinansowania, wypracowano wspomniane już rekomendacje mające wpłynąć pozytywnie na jakość świadczonych usług. zrecenzji dr hab. Ewy Głowackiej, prof. UMK, 
Dyrektor Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK w Toruniu