Parklet dla Łodzi

Rozpoczęliśmy starania aby pierwszy parklet pojawił się na ulicach Łodzi jesienią 2016 roku

W kwietniu 2016 rozpoczęliśmy projekt "Parklet.dla Łodzi". Od tamtego czasu nasi wolontariusze promują ideę wśród mieszkańców, prowadzą stronę internetową oraz zbierają informacje jak parklety wyglądają na całym świecie. Zespół postanowił także dołożyć wszelkich starań, aby jeden z pierwszych parkletów w Polsce stanął w Łodzi.

Naszym zdaniem ulica Struga najbardziej potrzebuje takiej inicjatywy, dlatego skonsultowaliśmy pomysł z mieszkańcami i przedsiębiorcami z najbliższej okolicy. Projekt spotkał się ze zdecydowanym poparciem pytanych osób, co skłoniło nas do złożenia wniosku do Urzędu Miasta Łodzi o finansowanie w ramach tzw. "inicjatywy lokalnej" - mówi Joanna Miecznikowska

Wraz z końcem maja złożyliśmy wniosek o inicjatywę lokalną - tego typu działanie zakłada nasz współudział przy realizacji zgłoszonego pomysłu. Przekazaliśmy zatem Urzędowi Miasta Łodzi wypracowane w ramach wolontariatu: projekty architektoniczne, plan zagospodarowania terenu, projekty tymczasowej i czasowej organizacji ruchu oraz uzyskane pozwolenia. Łączna wartość naszego wkładu własnego to ok. 7000 zł.

Dokładnie opisaną, i wcześniej skonsultowaną z urzędnikami inicjatywę, złożyliśmy do Zespołu ds. rozpatrywania wniosków o wsparcie inicjatyw lokalnych… i otrzymaliśmy opinię pozytywną! W związku z tym na ulicy Andrzeja Struga w te wakacje pojawi się pierwszy w Łodzi parklet. Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, że jakość przestrzeni w Łodzi powoli zbliża się do europejskich standardów.

Zaproponowany przez nas harmonogram prac obejmuje:

  • kwiecień - maj 2016 - przygotowanie projektu architektonicznego, planu zagospodarowania terenu oraz projektów tymczasowej oraz czasowej organizacji ruchu, w między czasie promowanie idei w mediach
  • maj - czerwiec - uzyskanie niezbędnych pozwoleń od Miejskiego Konserwatora Zabytków, Zarządu Dróg i Transportu oraz Urzędu Miasta Łodzi i złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach inicjatywy lokalnej
  • sierpień - październik 2016 - funkcjonowanie parkletu na ul. Struga

Wstępny koszt wybudowania i utrzymania parkletu oraz przechowania go przez okres zimowy wynosi ok 37 800 zł - dokładny koszt będzie znany po rozpoczęciu procedur urzędowych. W naszej wycenie uwzględniliśmy np. wynajęcie firmy do sprzątania obiektu czy podlewania roślin - może się jednak okazać, że te prace zostaną wykonane w ramach podpisanych przez Urząd umów na utrzymanie czystości i zieleni w mieście.

Marcin Jatczak

Parklet to przestrzeń dla pieszych, która odpowiada na niedostatek przestrzeni publicznych oraz zieleni w mieście. Niewielkie rozmiary (najczęściej 2 miejsca parkingowe) pozwalają na zlokalizowanie go w zasadzie wszędzie. Dodatkowym atutem jest fakt, że korzystać może z niego każdy. Przestrzeń dotąd zajęta przez 1 samochód, może zostać wykorzystana przez wielu przechodniów. Rozwiązanie to jest nowością w Polsce, ale na świecie cieszy się coraz większą popularnością. Dlatego chcemy zaprezentować ideę parkletu łodzianom. Zakładamy lokalizację parkletu w ścisłej zabudowie śródmiejskiej, gdzie najbardziej odczuwalny jest brak zieleni oraz miejsc wspólnego spędzania czasu.