Strona główna
 

Transport zrównoważony

Działamy na rzecz poprawy transportu pieszego, rowerowego i wspieramy pasażerów komunikacji zbiorowej. Zobacz więcej
 

Społeczeństwo obywatelskie

Chcemy, aby obywatele mieli większą świadomość swoich praw i skutecznie dopominali się ich przestrzegania. Zobacz więcej
 

Przestrzeń
miejska

Dbanie o to, co nas otacza, co każdy z nas widzi i z czym obcuje. Pragniemy uporządkowania tej sfery naszego życia.
Zobacz więcej
 

Kultura
i dziedzictwo

Nasza kultura, historia i wspólne dziedzictwo to wszystko, co czyni Łódź bardzo wyjątkowym miastem, które trzeba zrozumieć.
Zobacz więcej

Subskrybuj

Oświadczenie
captcha 

Fundacja realizuje różnorodne działania ze środków własnych, prywatnych oraz publicznych. Do działań zrealizowanych dzięki wsparciu środkami publicznymi należą:

rok 2018:

1. Rowerowe Wycieczki  po Łodzi cz.5, realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi w ramach regrantingu.

Podsumowanie wycieczki "Łódź jest kobietą"

Podsumowanie wycieczki "Łódź niepodległa"

 

rok 2016:

1. Europejski  Tydzień  Zrównoważonego  Transportu  2016  (zadanie  realizowane w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego)
Prowadzenie w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu kampanii promocyjno – informacyjno – edukacyjnej oraz realizacja wydarzenia skierowanego do pieszych uczestników ruchu

Podsumowanie projektu

2. Rowerowe Wycieczki  po Łodzi cz.5 -  finansowanie: Urząd Miasta Łodzi w ramach umowy z operatorem konkursu (5760,10 zł)

Podsumowanie projektu


rok 2015:

1. Rowerowe wycieczki po Łodzi z przewodnikiem cz. 4 - finansowanie: Urząd Miasta Łodzi w ramach umowy z operatorem konkursu: Centrum Inicjatyw na rzecz Rozwoju Regio (6476 zł.)

protokół z konkursu

Więcej o projekcie

2. Przeprowadzenie kampanii promocyjno – informacyjno – edukacyjnej oraz realizacja przedsięwzięć w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu 2015 skierowanych do mieszkańców Łodzi - umowa z Zarządem Dróg i Transportu w Łodzi

Zapytanie ofertowe ZDiT

Więcej o projekcie


rok 2014:

1. Łódź - zwiedzaj na okrągło  - finansowanie: Urząd Miasta Łodzi (5.600 zł)

Wyniki otwartego konkursu przyznającego dotację

Relacja z wykonania projektu

2. Bezpieczne miasto - inna droga - finansowanie: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (285.000 zł.)

"Bezpieczne miasto - inna droga" to projekt, który zwiększy wpływ mieszkańców Łodzi na decyzje i działania mające zapewnić w mieście bezpieczeństwo ruchu drogowego (BRD) i jakość przestrzeni publicznej. W 2014 i 2015 roku przeprowadzona zostanie akcja edukacyjna dla mieszkańców Łodzi i kluczowych partnerów (radni osiedlowi i miejscy, media, spółdzielnie mieszkaniowe) w zakresie nowoczesnych i praktycznych rozwiązań w BRD oraz sposobów wpływania na politykę miejską BRD.

Witryna projektu

3. Biblioskan - kontrola obywatelska w łódzkich bibliotekach publicznych - finansowanie: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (223.590 zł.)

Projekt ma na celu monitoring łódzkich bibliotek publicznych w zakresie wykonywania powierzonych im zadań publicznych (gł. obsługi użytkowników i udostępniania zbiorów, prowadzenia działalności informacyjnej). Monitoring będzie obejmował kontrolę najważniejszych aspektów funkcjonowania sieci bibliotek publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania praw czytelników i sposobu wydatkowania publicznych pieniędzy. Działania pozwolą na szeroką analizę i ocenę obecnej sytuacji. W oparciu o wyciągnięte wnioski stworzone zostaną rekomendacje będące podstawą do usprawnienia działań sieci bibliotek publicznych w Łodzi.

Więcej o projekcie

4. Przeprowadzenie kampanii promocyjno – informacyjno – edukacyjnej oraz realizacja przedsięwzięć w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu 2014 skierowanych do mieszkańców Łodzi - umowa z Zarządem Dróg i Transportu w Łodzi (45.750 zł.)

Zapytanie ofertowe zleceniodawcy 

Rozstrzygnięcie zapytania

Witryna projektu


rok 2013:

1. Rowerowe wycieczki z przewodnikiem - finansowanie: Urząd Miasta Łodzi

Seria 4 wycieczek z przewodnikiem po Łodzi (na rowerach). W wycieczkach - szlakiem Łodzi filmowej (15 września), wielokulturowej (6 października), murali (13 października) i Tuwima (20 października) wzięło udział prawie 1000 osób. Trasy zwiedzania zostały opisane w drukowanej publikacji (dostępna także on-line)

Relacja z wykonania zadania

2. Budżet Obywatelski - finansowanie: Urząd Miasta Łodzi (195.980 zł.)

Przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej i promocyjnej dotyczącej pierwszej edycji budżetu obywatelskiego w Łodzi. Projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Miejskich Topografie

Wyniki otwartego konkursu ofert przyznającego dotację


rok 2012:

1. Rowerowe wycieczki z przewodnikiem - finansowanie: Urząd Miasta Łodzi

Seria 4 wycieczek z przewodnikiem po Łodzi (na rowerach). W wycieczkach - szlakiem Łodzi fabrykanckiej (9 września), zielonej (7 października), kreatywnej (21 października) i walczącej o niepodległość (11 listopada) wzięło udział ponad 1200 osób. Trasy zwiedzania zostały opisane w drukowanej publikacji (dostępnej także on-line)


rok 2011:

1. "Urodziny Łodzi" - finansowanie: Urząd Miasta Łodzi

W ramach zadania zakupiono i rozdano uczestnikom Masy Krytycznej 500 ręcznie malowanych dzwonków z historycznym herbem Łodzi. Uczestnicy odegrali na dzwonkach "Prząśniczkę".

Relacja z wykonania zadania

2. Przewodnik: "Łódź Love Bike" - finansowanie: Urząd Miasta Łodzi

Opracowanie przewodnika dla osób chcących zacząć korzystać z roweru jako środka transportu. Publikacja dostępna on-line: