Strona główna
 

Transport zrównoważony

Działamy na rzecz poprawy transportu pieszego, rowerowego i wspieramy pasażerów komunikacji zbiorowej. Zobacz więcej
 

Społeczeństwo obywatelskie

Chcemy, aby obywatele mieli większą świadomość swoich praw i skutecznie dopominali się ich przestrzegania. Zobacz więcej
 

Przestrzeń
miejska

Dbanie o to, co nas otacza, co każdy z nas widzi i z czym obcuje. Pragniemy uporządkowania tej sfery naszego życia.
Zobacz więcej
 

Kultura
i dziedzictwo

Nasza kultura, historia i wspólne dziedzictwo to wszystko, co czyni Łódź bardzo wyjątkowym miastem, które trzeba zrozumieć.
Zobacz więcej

Subskrybuj

Oświadczenie
captcha 

 

Z wielkimi oczekiwaniami i ciekawością przyjęliśmy wiadomość o zaproszeniu wystosowanym przez wiceprezydenta Łodzi Pawła Paczkowskiego. Do nowo powołanego społecznego zespołu, zaprosił on przedstawicieli m.in Wojewody Łódzkiego, PKP, Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców. Pierwsze robocze zebranie odbyło się 14 lutego 2011 roku o godzinie 13:00, na którym został powołany przewodniczący Zespołu w osobie dr hab. inż. arch. Jacka Wesołowskiego. Ustalono także, że zebrania Zespołu będą nierzadsze jak raz na kwartał, niemniej jednak z uwagi na ilość spraw wstępnie ustalono dwutygodniową częstotliwość zebrań.

Uczestnicy otrzymali wykaz planowanych w budżecie Łodzi na 2011 rok inwestycji drogowych, co z pewnością będzie tematem następnego spotkania. Obok budżetu zaplanowano także poruszyć sprawy dotyczące modernizacji linii tramwajowej na trasie Wschód-Zachód.

Na spotkaniu zwołanym przez wiceprezydenta Miasta, pojawili się także przedstawiciele organizacji pozarządowych m.in. Fundacji Fenomen i stowarzyszenia Łódzka Inicjatywa na Rzecz Przyjaznego Transportu. Mamy nadzieję, że na kolejne spotkanie zaplanowane 1 marca 2011 roku, wzrośnie grono zaproszonych NGOsów w tym np. przedstawiciele Stowarzyszenia Fabrykancka.

W zamyśle, do zadań zespołu należeć ma między innymi promowanie rozwiązań oraz podejmowanie inicjatyw mających na celu lepsze zabezpieczenie potrzeb mieszkańców związanych z rozwojem sieci drogowej, jak również współpraca w zakresie zarządzania i organizacji lokalnego transportu zbiorowego.

Cieszy nas sam fakt powołania do życia tego zespołu, bo czujemy że jest on efektem naszych sugestii jakie złożyliśmy wiceprezydentowi Łodzi Pawłowi Paczkowskiemu, podczas wspólnego spotkania pod koniec 2010 roku. Trzymamy kciuki za powodzenie działań Zespołu, którego praca mamy nadzieję przysłuży się Łodzi. Liczymy także, że Zespół ten będzie dobrym pilotażem dla tzw. "Komisji Dialogu Społecznego", jakie mamy nadzieję że powstaną już w 2012 roku.

{hb}