Wspieraj nas
 
Przekaż nam 1,5% podatku.
Wpisz KRS 0000327680 w swoim PIT.
 
Jesteśmy organizacją non-profit nieprowadzącą działalności gospodarczej.
Wszystko co robimy, finansujemy dzięki wsparciu Darczyńców i instytucji.
 
Możesz przyczynić się do rozwoju naszych działań poprzez:

* Przelew na konto bankowe: 44 1750 0012 0000 0000 3366 0154. Kwotę tę możesz odliczyć od podstawy opodatkowania (podatku), rozliczając PIT. Tytuł przelewu: darowizna na cele pożytku publicznego.

* Robiąc zakupy on-line. Ty płacisz w sklepie tyle samo, a my otrzymujemy od 0,2 do nawet 5% wartości Twoich zakupów. Wystarczy, że klikniesz w banner fanimani i zrobisz zakupy w jednym z 700 sklepów (możesz zainstalować sobie przypominaczkę, która będzie Cię informować o możliwości przekazania nam wsparcia).
Fioletowy banner 700x100

* Ubezpieczając się poprzez ideafairplay, a część kosztów ubezpieczenia zostanie przelana na nasze subkonto.

Idea Fair Play

Dane osobowe podawane w związku z przekazaniem darowizny są przetwarzane i wykorzystywane na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz.926 z późn. zmianami) w celu realizacji działalności statutowej Fundacji Fenomen i informowania o niej. Darczyńca ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

Dziękujemy za wsparcie!